Obec Skalka nad Váhom - Registrácia

Všeobecné pravidlá

» Každý užívateľ je povinný sledovať sekciu Informácie!
» Každý užívateľ, ktorý sa chce na tomto fóre zaregistrovať musí uviesť ako užívateľské meno svoje MENO a PRIEZVISKO.
» Je zakázané sa registrovať pod rôznymi prezývkami (nickmi) a taktiež vymyslenými menami! V opačnom prípade bude užívateľ odstránený!
» Je prísne zakázané vytvárať si viacero užívateľských účtov na fóre. Ak chcete zmeniť užívateľské meno, napíšte Administrátorovi a ten ho zmení.
» Je prísne zakázané porušovať platné zákony a ustanovenia Slovenskej republiky.
» Slovo, upravenie príspevku, zmazanie príspevku, alebo akákoľvek akcia Administrátora, alebo Moderátora musí byť rešpektovaná. Ak sa stane, že bude príspevok upravený a užívateľ nebude vedieť prečo, tak nech kontaktuje jedného z Administrátorov a do svojej správy uvedie aj pôvodný obsah príspevku. Ak tento príspevok obsahoval text, alebo niečo v rozpore s pravidlami, užívateľ nemá nárok na vysvetlenie. Pri registrácii s pravidlami súhlasil a teda ich musí dodržovať.
» Odvrávanie, nadávanie, alebo ignorovanie pokynov Administrátora alebo Moderátorov je považované za priestupok.
» Za porušovanie pravidiel bude nasledovať napomenutie. Po niekoľkých (vo väčšine prípadoch) 3 napomenutiach sa prejde k zabanovaniu užívateľa na dobu určenú Administrátorom.
» Vaše názory, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa výhradne web stránky a diskusného fóra píšte do fóra Web stránka obce.

Spam

» Za spam sa považuje nevyžiadaná pošta a správa, ktorá nemá vecný význam. To sú správy typu jj, áno a podobne. Taktiež sa medzi spam zaraďuje aj príspevok obsahujúci čisto slovo ďakujem alebo iba smajlíka.
» Za rozosielanie spamu nasleduje pre užívateľa, ktorý takúto správu posiela automaticky ban na dobu, ktorú určí Administrátor.

Témy a príspevky

» Témy zakladajte podľa možnosti tam, kam patria. Pokiaľ sa Vám zdá, že téma sa nedá zaradiť do žiadnej sekcie, alebo fóra, kontaktujte Administrátora alebo jedného z Moderátorov.
» Predtým, ako založíte novú tému, použite funkciu hľadať, či sa tu už raz takáto téma nenachádza. Pomáhate tým udržiavať poriadok na fóre a šetríte tým našim moderátorom prácu.
» Pokiaľ založíte tému, ktorá už existuje bude sa to považovať za duplicitu a bude odstránená, zároveň je tomuto užívateľovi udelené napomenutie.
» Príspevky, ktoré nebudú súvisieť s danou témou. Budú odstránené, prípadne presunuté do zodpovedajúcej témy – ak to bude možné.
» Užívatelia, ktorí zaregistrujú porušenie pravidiel zo strany iných užívateľov, sú povinný to ohlásiť Administrátorovi alebo Moderátorom.
» Je zakázané urážanie, nadávanie, osočovanie, rasizmus, detská pornografia, vtipy o postihnutých ľuďoch, fašizmus a podobne.
» Je zakázané dávať odkazy na akékoľvek produkty firiem a tým sa podieľať na ich reklame!
» Ak nejaký príspevok bude obsahovať akúkoľvek formu spamu, bude upravený alebo odstránený.
» Na fóre je nutné dávať odkazy do CODE.

Reklama

» Je zakázané zverejňovanie reklamy na iné fóra alebo na stránky. Výnimkou sú štátne stránky a stránky neziskových organizácií.
» Vyhradzujeme si právo rozoslať hromadný email ohľadom vecí týkajúcich sa obce.
» Na fóre je prísny zákaz dávania reklám na zarobenie na internete. Za tento priestupok je okamžitý ban!!

Avatar a podpis

» Maximálne rozmery Avatara sú : 90x90 pixelov a veľkosť súboru 6144 bajtov.
» Minimálne rozmery Avatara sú : 20x20 pixelov.
» V avataroch a podpisoch je zakázaná akákoľvek forma reklamy, či už obrázková, alebo textová a ani odkazy na stránky smerujúce mimo tohto fóra bez CODE.
» Sú zakázané avatary a podpisy so sexuálnym, rasistickým, alebo iným neetickým motívom/obsahom.

Dodatky

» Fórum je určené pre konštruktívny dialóg, prezentáciu svojich názorov a nevyvolávali často zbytočné a neopodstatnené hádky s ostatnými diskutujúcimi. V prípade nevhodného správania sa na fóre budú vyvodené dôsledky napomenutím, prípadne banom! Ďakujem za pochopenie!
» Táto stránka slúži len na diskusné fórum o obci Skalka nad Váhom.
» Každý užívateľ nesie zodpovednosť za svoje príspevky, Administrátor, Moderátori a ani prevádzkovateľ webhostingu túto zodpovednosť nepreberajú.
» Všetky linky nachádzajúce sa na tomto fóre odkazujú na iné servery.
» Všetky súbory sťahujete, nahrávate a používate na vlastnú zodpovednosť.
» Tieto pravidlá vytvoril Administrátor tohto fóra a vyhradzuje si právo ich kedykoľvek zmeniť.

Súhlas

Vstupom na “Obec Skalka nad Váhom” (ďalej len “my”, “nás”, “náš”, “Obec Skalka nad Váhom”, “http://forum.skalkanadvahom.sk”), súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok. Ak nesúhlasíte s právnym vymedzením všetkých nasledujúcich podmienok, potom, prosím, nevstupujte a/alebo nepoužívajte “Obec Skalka nad Váhom”. Tieto podmienky môžme kedykoľvek zmeniť a my spravíme všetko preto, aby sme Vás informovali o týchto zmenách, avšak bude rozumné, ak tieto podmienky budete pravidelne kontrolovať počas pravidelného používania “Obec Skalka nad Váhom”, pretože musíte súhlasiť s každou zmenou týchto podmienok, ktoré budú aktualizované a/alebo upravené.

Naše fórum beží na systéme phpBB (ďalej len “oni”, “im”, “ich”, “phpBB software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB tímy”), čo je elektronický konferenčný systém vydávaný pod “General Public License” (ďalej len “GPL”) a ktorý môže byť stiahnutý z www.phpbb.com. Softvér phpBB umožňuje internetové diskusie a GPL mu striktne zakazuje určovať čo môžme a/alebo nemôžme v rámci povoleného obsahu a/alebo správy. Pre ďalšie informácie o phpBB, navštívte, prosím: http://www.phpbb.com/.

Súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy či v ktorej sa nachádza “Obec Skalka nad Váhom” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok. Súhlasíte s tým, že “Obec Skalka nad Váhom” má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému, ktorá by porušovala tieto podmienky. Ako užívateľ, súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani “Obec Skalka nad Váhom” ani phpBB nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.

 
cron